Drew-parkiet Drewnik Tomasz
usługi na terenie Warszawy i okolic
    nip: 826-198-73-28
email: drewparkiet@gmail.com
    tel: 696-432-753

Właściwe użytkowanie posadzek drewnianych

Posadzki drewniane tj. parkiet, deski reagują na zmiany klimatu w pomieszczeniu. Idealnymi warunkami w pomieszczeniu to tem. 20 stp.C i wilgotność względna powietrza 50 % drewno deszczułek będzie wykazywać wilgotność 9 %. Jeżeli przykładowo wzrośnie wilgotność powietrza w pomieszczeniu do 75 %wilgotność deszczułek po pewnym czasie wzrośnie do 11 %.

Poszczególne gatunki drewna różnią się wielkością czasu wymiany wilgotnościowej. Na przykład drewno dębowe lub jesionowe – ok. 40 dni, a drewno bukowe – zaledwie 12 dni. Ta właściwość drewna wskazuje że gatunki wykazujące długi czas wymiany wilgotnościowej , zastosowane na posadzkę parkietową, nie stwarzają istotnych problemów w czasie nawet dość dynamicznie zachodzących zmian wilgotności powietrza w kolejnych porach roku.

Jeżeli przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza, drewno wchłania wilgoć i pęcznieje – widoczne jest łódkowanie klepek. Przy zbyt suchym powietrzu (szczególnie w okresie grzewczym) drewno oddaje wilgoć jednocześnie się kurcząc, co może spowodować pojawienie się szczelin pomiędzy klepkami. Szczególnie może być to widoczne w pierwszym okresie grzewczym.


Właściwe warunki przechowywania, montażu i użytkowania parkietu, desek określone są normami, które odpowiednio wynoszą
- wilgotność powietrza : 45 - 65 %
- temperatura powietrza : 18 - 22 st. C
- wilgotność parkietu : 7 – 11 %

Wilgotność powietrza poniżej 45 % powoduje powstawanie szczelin w parkiecie i wyginanie się drewna, natomiast wilgotność powietrza powyżej 70% może spowodować wykręcenie się drewna (łódkowanie). Powstawanie szczelin w parkiecie i deskach można uniknąć poprzez utrzymanie właściwego klimatu w pomieszczeniu. Przy zbyt suchym powietrzu należy zastosować nawilżacze powietrza.

Uwaga! Pojawienie się szczelin w podłodze czy łódkowanie się podłogi w przypadku przekroczenia powyższych norm nie może być powodem reklamacji podłogi.

Copyright © strony internetowe | AlterPage.pl 2013 wszystkie prawa zastrzeżone